Proiet eGovMeetsSchool

Tla cornisc dl proiet eGovMeetsSchool á i studëc y studëntes dles 5. classes ciafé de vigni sort de informaziuns sura i sorvisc online dla aministraziun publica y chi che á orü á ince albü l'ocajiun de fá l'azes a SPID.